8 april 2008

WAARIN KLEIN TOCH GROOT KAN ZIJN. NANOTECHNOLOGIE VERKEND

Prof. W. Norde
Wageningen UR

De kennis van moleculen en hun onderlinge gedrag neemt hand over hand toe. Steeds beter kunnen wetenschappers niet alleen voorspelen wat er zich in het menselijk lichaam of in een procesreactor afspeelt. Ze kunnen ook steeds beter van die kennis gebruik maken om die processen te sturen. Nanotechnologie is het manipuleren van materie die kleiner is dan een micrometer (een miljoenste meter). Geassembleerde moleculaire systemen lijken perspectieven te hebben in ondermeer de geneeskunde en farmacie, maar ook in de voedings-, milieu- en levensmiddelentechnologie. Het vakgebied van de nanotechnologie is betrekkelijk nieuw, maar het biedt revolutionaire perspectieven. Bijvoorbeeld om geneesmiddelen alleen werkzaam te laten zijn op de plek in het lichaam waar het middel toegepast moet worden. Prof. Willem Norde schetst de stand van zaken en licht een tipje op van de sluier die nog hangt over de toekomstperspectieven.

Prof. Willem Norde studeerde voeding aan Wageningen Universiteit en hij promoveerde in 1976 op het proefschrift Proteins at Interfaces. Prof.dr.ir. Willem Norde houdt zich in zijn bijzondere leeropdracht Bionanotechnologie) bezig met het begrijpen en manipuleren van organische en biologische moleculen op nanometerschaal. Nanotechnologie is het manipuleren van materie die kleiner is dan een micrometer (een miljoenste meter). Willem Norde is sinds 2002 tevens hoogleraar Colloïdchemie aan de Rijksuniversiteit Groningen.