6 november 2007

DE BIOMECHANICA VAN TONGEN EN TENTAKELS

Prof. J. van Leeuwen
Wageningen UR

In de loop van de miljarden jaren van de evolutie zijn op tal van plaatsen in de natuur door tal van organismen vernuftige oplossingen gevonden voor problemen waar ze allemaal mee worstelen, zoals hoe krijg ik mijn voedsel te pakken. Klauwen, slurven, tongen, tentakels en grijpstaarten zijn oplossingen die zich in een veelvoud van vormen aan ons voordoen. De groep van Johan van Leeuwen bestudeert die vormen bij verschillende organismen in relatie tot hun functies en in relatie tot de beperkingen die de natuur(kunde) aan de functies oplegt. Deze fascinerend wetenschap heeft al vele Nature publicaties opgeleverd en ook "echt" vliegende robo-gierzwaluwen. Maar vandaag gaat het over tongen en tentakels.

Prof. Johan van Leeuwen studeerde biologie (1974) aan Wageningen Universiteit en hij promoveerde in 1983 op Optimum prey capture techniques in fish bij zijn voorganger prof. Jan Osse. Hij vervolgde zijn wetenschappelijke carriere aan de Univesiteit van Leiden om enkele jaren geleden terug te keren als hoogleraar in Wageningen.