2 oktober 2007

DE MENSELIJKE MAAT. DE AARDE OVER TIENDUIZEND JAAR

Prof S. Kroonenberg
TU Delft

Hoe lang duurt duurzaamheid? Hoe eeuwig zingen de bossen? Wanneer komt de volgende ijstijd? Kunnen er nog grotere vloedgolven optreden dan die van Tweede Kerstdag 2004? Het zijn allemaal vragen die ons dwingen ver in de tijd vooruit te kijken. En niet alleen maar tot het jaar 2100 zoals de meeste klimaatmodellen doen: dat is de toekomst gemeten met de menselijke maat. We moeten minstens tot het jaar tienduizend kijken, omdat natuurlijke processen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen fluctueren.

Tienduizend jaar geleden, aan het einde van de laatste tijstijd, was het lente. De zeespiegel steeg twintig keer zo snel als nu, en de ecosystemen schoven drie keer zo snel noordwaarts als nu. Onze voorvaderen hebben dat allemaal meegemaakt. Nu is het hoogzomer, en daarom denken de mensen dat de natuur constant hoort te zijn. Maar over tienduizend jaar, als het herfst is, de zeespiegel daalt en de nieuwe ijstijd voor de deur staat, zullen de mensen zich vertwijfeld afvragen: waarom hebben die mensen in de één en twintigste eeuw toch zoveel koolzuurgas onder de grond gepompt? We hebben het nu hard nodig!

Prof. Dr. Salomon B. Kroonenberg (1947) is sinds 1996 hoogleraar geologie aan de Afdeling Technische Aardwetenschappen van de TUDelft. Hij studeerde fysische geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aldaar in 1976. Hij werkte als geoloog aan de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst van Suriname, als docent fysische geografie aan de University College of Swaziland, en als docent fotogeologie en remote sensing op het Centro Interamericano de Fotointerpretación in Bogotá, Colombia. Van 1982 tot 1996 was hij hoogleraar geologie en mineralogie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Zijn huidige onderzoek richt zich op de impact van zeespiegelveranderingen op kustsystemen rond de Kaspische Zee, en met name met numeriek modelleren van sedimentaire systemen. Zijn recente boek De menselijke maat. De aarde over tienduizend jaar (Atlas, Amsterdam, 2006) genereerde veel publiciteit en werd in 2007 bekroond met de Eureka-Furore Prijs voor het beste Nederlandstalige populair-wetenschappelijke boek.