Dinsdag 6 februari 2018 (iCal)


Afvalwaterzuivering: van reiniging van water naar productie van grondstoffen

Mark van Loosdrecht
Technische Universiteit Delft, Afdeling Biotechnologie

 

Afvalwaterzuivering is gebaseerd op het versnellen van natuurlijke processen in een technische installatie.
Door menging en stofoverdracht worden natuurlijke bacteriën aangezet om de vervuilende stoffen in het afvalwater om te zetten in onschadelijke verbindingen. De beperkende stap is vaak het scheiden van de bacteriŽn en het gereinigde water aan het eind van het proces.

 

In ons onderzoek richten we ons op het gedrag van bacteriën onder dynamische condities. Dit zorgt voor nieuwe manieren om water te zuiveren of waardevolle stoffen te maken uit afvalmateriaal.

 

Door een verbeterd inzicht in de manier waarop bacteriën groeien en structuren maken, was het mogelijk een geheel nieuwe manier van waterzuivering te ontwikkelen. Deze manier van zuivering is sinds 2012 wereldwijd ingevoerd.

 

Na een inleiding over deze nieuwe ontwikkeling in de waterzuivering zal verder worden ingegaan op de uitdagingen in de afvalwaterzuivering. Dat zijn vooral de mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen uit het afvalwater. BacteriŽn in de waterzuivering kunnen biopolymeren vormen die een sterk waterbindend vermogen hebben. Deze verbindingen hebben zeer interessante producteigenschappen en kunnen niet worden geproduceerd via chemische processen.
Onderzoek in de laatste jaren heeft laten zien dat deze polymeren juist voor het maken van composietmaterialen zeer geschikt zijn.

 

De mogelijkheden voor grondstoffenproductie uit afvalwater en de potentie van composietmaterialen zullen worden toegelicht.

 


 

Mark van Loosdrecht is hoogleraar milieubiotechnologie aan de Technische Universiteit Delft. Hij heeft milieuhygiëne gestudeerd aan Universiteit Wageningen, waar hij in 1988 promoveerde op het onderwerp bacteriële adhesie. Sinds 1988 werkt hij aan de Technische Universiteit Delft, waar hij sinds 1999 hoogleraar is. Mark van Loosdrecht is de bedenker van de aerobe korrelslibtechnologie en de zogenaamde Anammox-technologie.

Mark van Loosdrecht is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Netherlands Academy of Technology and Innovation en de US Academy of Engineering. Hij ontving eredoctoraten van de universiteiten van Zurich (ETH) en Gent. Mark van Loosdrecht heeft zowel de Simon Stevinprijs als de Spinozaprijs ontvangen.


Email: M.C.M.vanLoosdrecht@TUDelft.nl

 

Download het verslag (pdf)