Dinsdag 6 november 2018 (iCal)


Duurzame voedselproductie en nieuwe veredelingstechnologie


Bert Lotz
Wageningen University & Research, Agrosysteemkunde

 

Er bestaat een brede behoefte om de productie van voedsel verder te verduurzamen. Een groeiende wereldbevolking stelt daarbij extra uitdagingen.


Genetische modificatie van gewassen wordt al jaren een hulpmiddel genoemd dat een bijdrage kan leveren aan deze verduurzaming, of daar juist afbreuk aan kan doen.
Discussies over genetische modificatie gaan meestal over transgene planten, waarbij een gen is ingebracht van een soort waarmee men het gewas met klassieke methoden niet kan kruisen.


Nieuwe plantenveredelingtechnieken zijn nu sterk in opkomst, met genetische modificatie, maar waarvan de uiteindelijke nieuwe cultivar meestal geen transgenen bevat.
Voorbeelden van deze nieuwe technieken zijn gerichte mutagenese (“genoom editen”, bijv. CRISPR-Cas), cisgenese (genetische modificatie met soorteigen genen) en vervroegde bloei (snellere kruisingen via een genetisch gemodificeerde lijn).
De ontwikkelingen in deze technieken gaan zeer snel.


Uit Wagenings onderzoek blijkt dat door toepassing van cisgenese in de aardappelteelt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen sterk teruggebracht kan worden.


In de lezing wordt besproken in hoeverre de huidige - vrijwel wereldwijde - teelt van genetisch gemodificeerde gewassen tot nog toe wél of niet heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een duurzamere landbouw.


Vervolgens wordt ingegaan op het maatschappelijk debat dat woedt over het gebruik van innovatieve veredeling in de landbouw.
Wat zijn daarin de belangrijkste aandachtspunten, welke zijn de mogelijke risico’s, ethische problemen of juist kansen, en hoe speelt de wetenschap hierop in?

 Bert Lotz is teamleider Toegepaste Ecologie bij Wageningen UR.


Vanaf 1996 voert hij samen met collega’s, in opdracht van de Nederlandse overheid, studies uit naar mogelijke kansen en bedreigingen door teelt van genetisch gemodificeerde gewassen. De laatste jaren wordt vooral gekeken naar de rol van nieuwe veredelingstechnieken, zoals cisgenese en CRISPR-Cas, om de landbouw duurzamer te maken.


Bert Lotz heeft Biologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is gepromoveerd op een populatiebiologische studie uitgevoerd op het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, thans het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).


Sinds 1987 is Bert Lotz werkzaam bij Wageningen UR in verschillende functies.


Email: bert.lotz@wur.nl