Dinsdag 2 oktober 2018 (iCal)


Slimme keuzes bij ons eten door keuzearchitectuur


Denise de Ridder
Universiteit Utrecht, Sociale Gezondheid en Organisatie Psychologie

 

Mensen nemen zo’n 200 beslissingen over eten per dag: van wat ze kopen in de supermarkt tot of ze nog een tweede keer opscheppen bij de maaltijd.


De meeste beslissingen zijn onbewust omdat mensen niet nadenken over hun keuze. Dat maakt het lastig om te doen wat veel mensen wel willen maar niet in praktijk brengen: gezonder of minder eten.


Het onderzoek richt zich op de brede vraag wanneer en hoe mensen in staat zijn hun eigen gedachten, acties en emoties te reguleren in het licht van de langetermijndoelen die ze nastreven.
In het bijzonder gaat het daarbij om de vraag hoe individuele eigenschappen als het vermogen tot zelfcontrole en planning mensen kunnen helpen om onmiddellijke verleidingen die op gespannen voet staan met hun toekomstplannen te negeren en hoe keuze-architectuur mensen kan helpen om zich meer te gedragen in lijn met wat ze zelf willen maar vaak nalaten te doen.


In het SelfRegulationLab aan de Universiteit Utrecht bestuderen we voedselkeuzes. We kijken hoe we gezonde keuzes gemakkelijker en aantrekkelijker kunnen maken.
Daarbij maken we gebruik van inzichten uit de literatuur van keuze-architectuur (ook wel bekend onder de term ‘nudges’).
We kijken specifiek hoe diverse relevante aspecten het menselijk beslissen beïnvloeden, zoals twijfel en conflict, autonomie, en keuzemoeheid.


Ook kijken we of en hoe keuzearchitectuur leidt tot gemakkelijkere keuzes die op den duur een gewoonte worden zonder dat het mensen moeite kost om een gezonde keuze te maken.

In de lezing wordt ingegaan op die keuzearchitectuur en welke mogelijkheden er zijn om keuzes te beïnvloeden.

 Denise de Ridder is hoogleraar Psychologie aan de afdeling Sociale Gezondheid en Organisatie Psychologie van de Universiteit Utrecht en directeur van het SelfRegulationLab (www.selfregulationlab.nl).


Denise de Ridder is mede-oprichter van het Center for Advanced Studies in Behavior, Public Policy and Administration, verbonden aan het strategische onderzoeksthema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. Zij is ook mede-oprichter van de hub Future Food binnen het strategisch thema Sustainability.


Denise de Ridder leidt diverse grote multidisciplinaire onderzoeksprojecten naar keuze-architectuur om gezondheid en welbevinden te vergroten, samen met wetenschappers op het gebied van ethiek, recht, communicatie en bestuurskunde.

Denise de Ridder heeft vele internationale publicaties op haar naam staan (zie www.selfregulationlab.nl), is redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en columnist voor NRC Handelsblad op het gebied van gedrag en beleid.Email: d.t.d.deRidder@uu.nl