Dinsdag 2 april 2019 (iCal)


Planten voor morgen


Ernst van den Ende
Wageningen University & Research, Plant Sciences Group

 

Planten zijn de basis van ons leven. Planten gebruiken zonlicht om te groeien. Verder hebben ze alleen koolzuurgas uit de lucht en water en mineralen uit de bodem nodig. Planten maken zo onze voeding én onze zuurstof. Zonder planten, geen leven.

 

De wereld staat momenteel voor een enorme uitdaging. We moeten in 2050 genoeg voedsel produceren voor het voeden van de wereldbevolking van 10 miljard mensen. We moeten aan de vraag naar voedsel voldoen op een manier die duurzaam is, die de mogelijkheden en behoeften van toekomstige generaties niet nadelig beïnvloedt. Wij moeten borgen dat landbouw geen nadelige gevolgen heeft voor mens en omgeving en dat de vraag naar voedsel niet een groter beslag gaat leggen op de ruimte die nu beschikbaar is voor natuur.

 

Dat betekent dat we moeten zoeken naar mogelijkheden om op de beschikbare landbouwgronden zoveel mogelijk te produceren met zo weinig mogelijk inputs (gewasbeschermingsmiddelen, mest, energie, water). En we moeten zorgen dat het geproduceerde voedsel gezond en veilig is.
'Meer, minder en beter' is het overkoepelende thema waarmee de plantenwetenschappen oplossingen aandragen voor een duurzame voedselproductie.

 

Wereldwijd werken onderzoekers aan planten die met dezelfde hoeveelheid zonlicht meer voedsel kunnen produceren, aan planten die meer weerstand bieden tegen ziekten en plagen, en aan planten die minder gevoelig zijn voor veranderingen in het klimaat.

 

Verandering van teeltsystemen geeft nieuwe mogelijkheden om tot een duurzame voedselproductie te komen.

 

In de presentatie wordt aangegeven wat de uitdagingen van de 21ste eeuw zijn op het gebied van onze voedselproductie. Planten vormen een belangrijke basis voor mogelijke oplossingsrichtingen.
Aan de hand van voorbeelden vanuit het onderzoek zal duidelijk worden wat er verwacht mag worden van de 'Planten voor morgen'.


 Ernst van den Ende (1962) studeerde Plantenziektekunde aan Wageningen Universiteit en promoveerde bij de leerstoelgroep Fytopathologie.

 

Hij werkte daarna als onderzoeker bij verschillende proefstations op het gebied van de fruitteelt en de tuinbouw.

 

Bij de opkomst van de Greenports in Nederland heeft Ernst van den Ende ook in diverse adviesraden gezeten om mede vorm te geven aan regionale innovatie.

 

Sinds 1 september 2009 is Ernst van den Ende Algemeen Directeur van de Plant Sciences Group (PSG) van Wageningen University & Research.

 

Ernst van den Ende is sinds februari 2011 lid van het Topteam Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Email: ernst.vandenende@wur.nl