Vrijdag 12 april 2019 (iCal)

 

Excursie voor leden

Amercentrale van Rheinisch Westfälisch Electricitätswerk (RWE) in Geertruidenberg

De Amercentrale is een kolengestookte elektriciteitscentrale, waar biomassa wordt meegestookt. De centrale is genoemd naar de rivier de Amer.

 

De Amercentrale bestond uit twee eenheden, eenheid 8 (in bedrijf van 1980 tot 2015) en eenheid 9 (in bedrijf sinds 1993), die samen 1245 MW aan vermogen aan het elektriciteitsnet leveren en 600 MW aan warmte voor de verwarming van woningen en de glastuinbouw.
De centrale voorziet een groot deel van Zuid-Nederland van elektriciteit, en levert daarnaast restwarmte aan de glastuinbouwbedrijven rond Made.
De steden Tilburg en Breda worden door de Amercentrale van stadsverwarming voorzien. Anno 2018 heeft de Amercentrale een opwekkingsvermogen van 600 megawatt elektrisch, genoeg stroom voor ruim één miljoen huishoudens, en een warmteproductie van 350 megawatt.

 

Op de Amercentrale kunnen verschillende brandstoffen worden gebruikt. Het is een centrale met een combinatie van fossiele en duurzame brandstoffen.

 

De belangrijkste brandstof is steenkool. Deze wordt met binnenvaartschepen aangevoerd. Voor verbranding in de ketel wordt het vermalen tot poederkool.

 

Een belangrijke tweede brandstof is biomassa. Voordeel is dat er minder van het broeikasgas CO2 vrijkomt dan bij gebruik van steenkool. De inzet van duurzame biomassa is een noodzakelijke aanvulling op de energieproductie met windmolens en zonnepanelen.

 

Er is momenteel nog onvoldoende duurzame energie (windmolens en zonneparken) om ons hele land van stroom te voorzien. Bovendien is er ook duurzame energie nodig als de wind niet waait en de zon niet schijnt.

 

Vanaf 2017 wordt de Amercentrale voor de helft gestookt op biomassa in de vorm van houtpellets (brokjes samengeperst zaagsel).
Voor de verwerking van die houtpellets, beschikt de Amercentrale over een speciale loskade met opslagmogelijkheid van biomassa in verschillende silo's. Met de houtvergassingsinstallatie wordt met behulp van een vooruitstrevende technologie bouw- en sloophout vergast tot houtgas.
De installatie op deze schaal is uniek in Europa. Het geproduceerde gas wordt gereinigd en vervolgens mee gestookt in de verbrandingsketel. Per jaar kan met de huidige installatie 100.000 ton bouw- en sloophout in houtgas worden omgezet. RWE wil de inzet van biomassa verder verhogen naar 80% in 2020. Bovendien moet de biomassa uit duurzaam beheerde bossen komen.

 

De excursie naar de Amercentrale omvat een inleiding over de centrale en een rondleiding over het terrein met een bezoek aan de Amer 9. Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helmen en veiligheidsbrillen zijn aanwezig.


 


 

www.amercentrale.nl