Dinsdag 4 december 2018 (iCal)


Stamcellen: bouwblokken om een hart mee te repareren


Marie-José Goumans
Leiden Universitair Medische Centrum, Cel en Chemische biologie, Laboratorium voor Cardiovasculaire Celbiologie

 

Hart en bloedvaten zijn cruciaal voor het leven. Het hart zorgt ervoor dat het bloed wordt rondgepompt. De bloedvaten zijn nodig om ervoor te zorgen dat het bloed daar komt waar het nodig is.


Het grote aantal spreekwoorden en gezegden illustreert dat het kloppende hart het meest spraakmakende orgaan is van het menselijk lichaam. Zonder een goed functionerend hart is er geen kwaliteit van leven.


Helaas is het hart slecht in staat om te herstellen van schade, en tot op de dag van vandaag is een harttransplantatie de enige mogelijkheid om een slechte pompfunctie van het hart te herstellen.


Om hartfalen te voorkomen moet de spierkracht hersteld worden. Maar waar halen we spierkracht vandaan? Zijn er bouwblokken waarmee we de hartspier kunnen repareren?


Stamcellen kunnen nog alles worden. Uit hartstamcellen kunnen zowel spiercellen als bloedvatwandcellen worden gevormd. We kunnen er pleisters van maken en op het hart plakken om zo de pompkracht te herstellen. Er zijn zelfs onderzoekers die zeggen een hart te kunnen bouwen uit stamcellen.


Hoe ver zijn we en wat mogen we verwachten van de regeneratieve geneeskunde? In de lezing wordt hier uitgebreid op ingegaan.

 Tijdens haar studie Biologie aan de universiteit van Utrecht raakte Marie-José Goumans gefascineerd door de ontwikkeling van hart- en bloedvaten en door de stamcelbiologie.


Na haar afstuderen heeft ze haar promotieonderzoek gedaan in de ontwikkelingsbiologie bij het Hubrecht Laboratorium naar de rol van de groeifactor TGFß bij de ontwikkeling van hart en bloedvaten onder begeleiding van prof. Christine Mummery.


Tijdens haar postdoctorale training in het Ludwig Instituut voor kankeronderzoek in Uppsala (Zweden) en het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam heeft Marie-José Goumans geprobeerd om de rol van TGFß in bloedvatvorming bij kanker beter te begrijpen.


In 2003 is Marie-José verhuisd naar de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht waar ze het onderzoek naar hartstamcellen heeft opgezet. Hiervoor heeft ze in 2004 een VIDI van NWO ontvangen.


Sinds 2008 is Marie-José Goumans werkzaam in de afdeling Cel en Chemische Biologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit Laboratorium voor Cardiovasculaire Celbiologie bestudeert of hartstamcellen en TGFß-signalen kunnen worden gebruikt om hartfalen te voorkomen.


Email: m.j.t.h.goumans@lumc.nl