Lidmaatschap

De bijeenkomsten staan open voor leden, introducés en geïnteresseerden.

Opgave voor het lidmaatschap is mogelijk door het aanmeldingsformulier (pdf) te openen of het aanmeldingsformulier (doc) te downloaden in te vullen en dit te sturen naar de ledenadministratie:

  • Post:
  • Anjo Strik
  • NWG Wageningen
  • Otterlaan 8
  • 6705 CJ Wageningen

Uiteraard kunt u zich ook opgeven tijdens de bijeenkomsten.

Kent u iemand die geïnteresseerd is in het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen?

U kunt hem of /haar kosteloos een programmaboekje laten toezenden door dit per email aan te vragen:

secretarispr@nwgwageningen.nl.


Kosten

Het lidmaatschap kost € 15,-. per jaar.
Scholieren en studenten jonger dan 25 jaar betalen€ 5,- .

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnr NL02RABO01568.78.798 bij de Rabobank, t.n.v. de penningmeester van het NWG te Wageningen.