Lidmaatschap

De bijeenkomsten staan open voor leden, introducés en geïnteresseerden.

Opgave voor het lidmaatschap is mogelijk door het aanmeldingsformulier in te vullen en dit te sturen naar de ledenadministratie:

  • Post:
  • Anjo Strik
  • NWG Wageningen
  • Otterlaan 8
  • 6705 CJ Wageningen

Uiteraard kunt u zich ook opgeven tijdens de bijeenkomsten.

Kent u iemand die geïnteresseerd is in het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen?

U kunt hem of /haar kosteloos een programmaboekje laten toezenden door dit per email aan te vragen:

secretarispr@nwgwageningen.nl.


Kosten

Het lidmaatschap kost € 15,-. per jaar.
Scholieren en studenten jonger dan 25 jaar betalen€ 5,- .

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnr NL02RABO01568.78.798 bij de Rabobank, t.n.v. de penningmeester van het NWG te Wageningen.